×

Πακέτο στα μέτρα σου!

Σχεδίασε το πακέτο για την διαχείριση της πολυκατοικίας που σου ταιριάζει!

Φτιάξε το δικό σου πακέτο

Εγγραφή στο Newsletter

Subscribe to Our Newsletter:

Ακολουθήστε μας

Συντήρηση Καυστήρων

section-ee97cd1

Συντήρηση Καυστήρα

Η συντήρηση καυστήρων και ο καθαρισμός λέβητα συνιστάται να γίνεται μια φορά το έτος, τους μήνες Απρίλιο – Μάιο. Αυτή η χρονική περίοδος βοηθά σημαντικά τόσο στον καλύτερο καθαρισμό του λέβητα, όσο και στις ακριβείς ρυθμίσεις του καυστήρα.
Η ετήσια συντήρηση καυστήρα και ο καθαρισμός λέβητα επιτυγχάνουν μεγάλη οικονομία στα καύσιμα, έως και 30% ετησίως, ελαχιστοποιούν τις βλάβες από την πάροδο του χρόνου και ανεβάζουν σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα και του λέβητα.

section-c98d27b

Συντήρηση καυστήρων

Συντήρησε τον καυστήρα της πολυκατοικίας σου και εξοικονόμησε έως και 30% από τα ετήσια καύσιμα!

4 00

Συντηρήσεις καυστήρων

Σε ολόκληρη την Αττική

1 50

Επισκευές σε

Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου

6 00

Επισκευές σε

Βλάβες καυστήρων πετρελαίου

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου!

section-77a2e42

Μας ρώτησες για την συντήρηση καυστήρων:

1.Καθαρισμό λέβητα, εστίας φλογαυλών ή θερμαινόμενων επιφανειών, έλεγχος ελατηρίων ανασχέσεως και στεγανότητας λέβητα. Συνιστάται να γίνεται με το τέλος της περιόδου θερμάνσεως.

2.Καθαρισμός καυστήρα (καθαρισμός μπέκ, σπινθηριστών, καλωδίων υψηλής, φωτοκύτταρο).

3.Μέτρηση καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή και ρύθμιση παραμέτρων καύσης καυστήρα.

4.Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα, υδροστατών λειτουργίας καυστήρα-κυκλοφορητή.

5.Έκδοση φύλλου ελέγχου - πιστοποιητικό καλής λειτουργίας τύπου ΠΕΡΠΑ από αδειούχους τεχνικούς.

1.Συντήρηση καυστήρα (φλόγιστρα και σπινθήρες)

2.Μέτρηση καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή και ρύθμιση παραμέτρων καύσης καυστήρα.

3.Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα, υδροστατών λειτουργίας καυστήρα-κυκλοφορητή.

4.Έκδοση φύλλων ελέγχου - πιστοποιητικού καλής λειτουργίας τύπου ΠΕΡΠΑ από αδειούχους τεχνικούς.

6. Έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων αερίου.

7. Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου.

8. Έλεγχος λειτουργίας ιονισμού καυστήρα.

9. Έλεγχος διαρροών φυσικού αερίου εντός λεβηστασίου.

Τα υψηλά ποσοστά καπνού και άλλων ρύπων, που μπορεί να εκπέμπει κατά τη λειτουργία του ένας καυστήρας, προκαλούνται από την ατελή καύση του πετρελαίου θέρμανσης ή φυσικού αερίου στο λέβητα.

Η ατελής καύση μπορεί να οφείλεται:

  • Στην κακή λειτουργία συστήματος καυστήρων θέρμανσης.
  • Στην παλαιότητα της εγκατάστασης.
  • Στην έλλειψη σωστής και τακτικής συντήρησης –του καυστήρα – λέβητα. Με την σωστή συντήρηση του καυστήρα σου μπορείς να επιτύχεις την καλύτερη διάχυση των καυσαερίων, στο περιβάλλον.
section-0c246cb

Βρες όλες τις υπηρεσίες μας, εδώ!

Φροντίζουμε ό,τι αξίζει!