×

Πακέτο στα μέτρα σου!

Σχεδίασε το πακέτο για την διαχείριση της πολυκατοικίας που σου ταιριάζει!

Φτιάξε το δικό σου πακέτο

Εγγραφή στο Newsletter

Subscribe to Our Newsletter:

Ακολουθήστε μας

Πιστοποιήσεις

section-78ec34f
Πιστοποιητικό ISO-9001:2015 για τη διακίνηση πετρελαίου, τις απολυμάνσιες, τις συντηρήσεις αποχετεύσεων,συντηρήσεις καυστήρων και την έκδοση κοινοχρήστων

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ποιότητας - ISO.
Η πιο πρόσφατη ενημέρωση του προτύπου έγινε το  2015. Η πλήρης ονομασία του είναι ISO 9001:2015.

section-b09b751
Πιστοποιητικό ISO-14001:2015 για τη διακίνηση πετρελαίου, απολυμάνσεις, συντηρήσεις αποχετεύσεων, συντηρήσεις καυστήρων, έκδοση κοινοχρήστων

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 14001

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο  καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Το ISO 14001:2015 περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής για την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τη βελτίωση της οικολογικής απόδοσής.
  • Εντοπισμός των περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
  • Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων που συνδέονται με την περιβαλλοντική πολιτική.

 

section-e79f770
Πιστοποιητικό ISO-27001:2013 για τη διακίνηση πετρελαίου, τις απολυμάνσιες, τις συντηρήσεις αποχετεύσεων,συντηρήσεις καυστήρων και την έκδοση κοινοχρήστων

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών - ISO 27001

Τo ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών και βοηθά κάθε επιχείρηση να προστατεύει τις πληροφορίες και τα δεδομένα όλων των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν σχέση με τις δραστηριότητές της.

Η εφαρμογή του διασφαλίζει ότι η εταιρεία διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους για την προστασία των δεδομένων, που αφορούν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

section-e6e3c9a
Πιστοποιητικό ISO-45001:2018 για τη διακίνηση πετρελαίου, απολυμάνσεις, συντηρήσεις αποχετεύσεων, συντηρήσεις καυστήρων, έκδοση κοινοχρήστων

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία - ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο για την διασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς να μειώνουν τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.