Πυροσβεστήρας και πυροσβεστική φωλιά σε τοίχο

Ορισμός Πυρασφάλειας

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές

Μια πυρκαγιά μπορεί ν’ αρχίσει οπουδήποτε και οι συνέπειές της μπορεί να είναι ολέθριες. Πολυέξοδες, υλικές ζημιές σε κτίρια, σε εξοπλισμό και σε άλλα αγαθά ή ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σε αρκετές περιπτώσεις η πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα και ανεμπόδιστα επειδή δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα: για τη δομική πυροπροστασία των εγκαταστάσεων, την μη ύπαρξη κατάλληλων εξόδων διαφυγής και την απουσία των κατάλληλων συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς

Τα θέματα πυρασφάλειας στους χώρους εργασίας καλύπτονται από τους νόμους περί Ασφάλειας και Υγείας του 1996 έως 2011 και τους σχετικούς κανονισμούς που τους συνόδευσαν. Το έντυπο αυτό έχει στόχο να εξηγήσει τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για θέματα πυρασφάλειας και τις βασικές αρχές της πρόληψης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Τρόποι μετάδοσης της πυρκαγιάς

Η φωτιά όπως και η θερμότητα, μεταδίδεται με τους ακόλουθους τρόπους:
• Απευθείας μετάδοση της θερμότητας (με επαφή).
• Μεταφορά ή διοχέτευση της θερμότητας με ρεύματα αέρος.
• Ακτινοβολία
• Εκτίναξη καιγόμενων σωματιδίων.

Τρόποι πρόληψης μιας πυρκαγιάς:   

Οι τρόποι πρόληψης χωρίζονται σε δύο κατηγρίες:

Παθητική πυροπροστασία: Η παθητική πυροπροστασία είναι η δομική πυροπροστασία των υποστατικών και των εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει τα μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων, τον περιορισμό επέκτασης της πυρκαγιάς καθώς και των συνεπειών της. Επομένως, η παθητική πυροπροστασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Την κατασκευή δομικών στοιχείων από πυράντοχα υλικά.
• Τη διαμόρφωση πυροδιαμερισμάτων και την κατάλληλη διαρρύθμιση των χώρων για τον περιορισμό της επέκτασης της πυρκαγιάς.
• Τη διασφάλιση οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.
• Τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ενεργητική πυροπροστασία: Η ενεργητική πυροπροστασία είναι ο εξοπλισμός και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που ενεργοποιούνται με την εκδήλωση ή/και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Η ενεργητική πυροπροστασία περιλαμβάνει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την πυρανίχνευση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς καθώς, επίσης, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των συστημάτων αυτών. Τα συστήματα και ο εξοπλισμός κατάσβεσης χωρίζονται σε κινητά μέσα και σε κεντρικά συστήματα κατάσβεσης, τα οποία μπορεί να είναι συνδεδεμένα με συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης ενεργοποίησης.

Τα βασικά μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς είναι το Νερό, η Ξηρή Σκόνη, το Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2 ), ο Αφρός ή η Άμμος και χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη φύση του καύσιμου.

Πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών στους χώρους εργασίας

Για αποφυγή εκδήλωσης ή και επέκτασης της πυρκαγιάς, ενδείκνυται όπως τηρούνται τα πιο κάτω:

• Αποσύνδεση από τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όλων των ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών όταν είναι εκτός λειτουργίας.
• Απαγόρευση του καπνίσματος.
• Απαγόρευση χρήσης εύφλεκτων υγρών (π.χ. βενζίνης) για σκοπούς καθαριότητας.
• Επισκευή ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών και καλωδίων από αρμόδια πρόσωπα.
• Κλείσιμο όλων των εσωτερικών πορτών για περιορισμό της πυρκαγιάς στον χώρο εκδήλωσής της.
• Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρα όπως αυτό αναφέρεται από τον νόμο.

Η πυροπροστασία του χώρου σας είναι ένα σοβαρό ζήτημα! Προφυλάξτε τον διασφαλίζοντας την προστασία όσων σας εμπιστεύονται και σας επιλέγουν!
Επιλέξτε την Petroil Fuels για την αναγόμωση του πυροσβεστήρα σας εντός του Δεκεμβρίου και κερδίστε μείωση 10% στην επόμενη απολύμανση· αποδείξτε έμπρακτα στους πελάτες σας ότι η ασφάλειά τους είναι για εσάς προτεραιότητα!

Μάθετε περισσότερα στο +30 211 2120600!