Κοινόχρηστα πολυκατοικίας: Μαθηματικό κομπιουτεράκι και πένα πάνω σε έγγραφο

Η έκδοση κοινοχρήστων αποτελεί συχνά ένα φλέγον ζήτημα για τη διαχείριση μίας πολυκατοικίας. Τρία πρόσωπα οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά, όταν τα κοινόχρηστα πολυκατοικίας χτυπούν την πόρτα τους… Ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής! Πού τελειώνουν οι υποχρεώσεις του ενός και πού αρχίζουν του άλλου; Στο σημερινό άρθρο μας, επιχειρούμε να δώσουμε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας σχετικά με τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας σας!

Ο διαχειριστής & τα κοινόχρηστα πολυκατοικίας

Ο διαχειριστής είναι ο εκπρόσωπος των διαμενόντων σε μία πολυκατοικία! Πρόκειται για εκείνον που επαγρυπνά για την ομαλή λειτουργία και συντήρησή της. Ενδεικτικά, αναλαμβάνει τις επισκευές βλαβών και τις αντικαταστάσεις φθορών, εξοφλεί τους λογαριασμούς των κοινόχρηστων εξόδων και επιβλέπει την καθαριότητα. Επιπρόσθετα, φροντίζει για το επαρκές απόθεμα θερμαντικής ύλης και, φυσικά, κατανέμει τις κοινόχρηστες δαπάνες σε κάθε διαμέρισμα, εκδίδοντας τον αντίστοιχο αναλυτικό λογαριασμό.

Όταν φτάνει η στιγμή εκείνη που τα κοινόχρηστα πολυκατοικίας πρέπει να κοινοποιηθούν στους άμεσα ενδιαφερομένους, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ενοίκων ή ιδιοκτητών. Ειδικότερα, οφείλει να μην αναρτά την κατάσταση των κοινοχρήστων σε χώρους της πολυκατοικίας όπου έχουν πρόσβαση τρίτοι. Αυτό επικυρώνεται από τον Ν. 2472/1997 και θεωρείται άκρως σημαντικό, ιδίως όταν, εντός της πολυκατοικίας, στεγάζεται επαγγελματικός χώρος.

Κατά την έκδοση των κοινοχρήστων, ο διαχειριστής οφείλει να διατηρεί αποστάσεις από το κλασικό ερώτημα: «Ποια έξοδα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη και ποια τον ενοικιαστή ενός διαμερίσματος;». Από την πλευρά του, δεν υποχρεούται να γνωρίζει τις ιδιωτικές συμφωνίες ιδιοκτητών – ενοικιαστών. Επομένως, προχωρά κανονικά στη χρέωση των δαπανών σε κάθε διαμέρισμα, βάσει των ποσοστών συμμετοχής που αντιστοιχούν σ’ αυτό.

Ο ιδιοκτήτης & ο ενοικιαστής

Στο προαναφερθέν ερώτημα, ωστόσο, οφείλουν να γνωρίζουν την απάντηση τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής ενός διαμερίσματος! Είναι ευνόητο ότι κανένα από τα δύο πρόσωπα δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την αποπληρωμή αναφορικά με τα κοινόχρηστα πολυκατοικίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η κατανομή των δαπανών που επιβαρύνουν τον καθένα πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Συνήθως, οι τακτικές, πάγιες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, καθαριότητα κ.λπ.) ανήκουν στον μισθωτή ενός διαμερίσματος. Από την άλλη, οι έκτακτες δαπάνες (π.χ. επισκευές στο κτίριο) ανήκουν στον εκμισθωτή. Παρ’ όλα αυτά, ενδέχεται να υπάρχουν κι εξαιρέσεις! Γι’ αυτό, πρόκειται πάντοτε για ένα ζήτημα που ορίζει το εκάστοτε συμβόλαιο μεταξύ μισθωτή-εκμισθωτή. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο ενοικιαστής εξοφλεί μέσω κοινοχρήστων μία δαπάνη που αφορά τον ιδιοκτήτη, το αντίστοιχο ποσό αφαιρείται από την οφειλή του επόμενου ενοικίου.

Τέλος, εάν ο ενοικιαστής αποφασίσει να αποχωρήσει από το διαμέρισμα της πολυκατοικίας, οφείλει να αποπληρώσει τα κοινόχρηστα έξοδα που του αντιστοιχούν. Εδώ, ο διαχειριστής αποκτά ενεργό ρόλο, προβαίνοντας σε μία έγγραφη εκκαθάριση των δαπανών της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, στην περίπτωση που ο ενοικιαστής αφήσει το διαμέρισμα, χωρίς να διεκπεραιώσει τις δικές του υποχρεώσεις, μοναδική ευθύνη απέναντι στον διαχειριστή, για την εξόφληση των κοινόχρηστων εξόδων, φέρει ο ιδιοκτήτης!

Το Τμήμα Μηχανογράφησης της Petroil Fuels εξειδικεύεται στην έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικίας, απαλλάσσοντας τον διαχειριστή από κάθε πρόσθετη ενασχόληση. Επικοινωνήστε μαζί μας και λάβετε την προνομιακή προσφορά μας!