Κομπιουτεράκι υπολογισμών πάνω σε έγγραφο

Η Petroil Fuels βρίσκεται, διαρκώς, στο πλευρό σας, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έκδοσης κοινοχρήστων, ενός από τα πλέον σημαντικά και δύσκολα ζητήματα για την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας.

Τι περιλαμβάνει ο νόμος για τα κοινόχρηστα και ποιες είναι οι αλλαγές που επιφέρει στην πληρωμή τους;

Πώς κατανέμονται τα κοινόχρηστα;

Για την κατανομή των κοινοχρήστων, υπάρχουν δύο επιλογές: είτε να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας είτε να διενεργείται σύμφωνα με τον νόμο 3741/1929. Η χρέωση σε κάθε διαμέρισμα γίνεται από τον διαχειριστή – ή την εταιρεία που έχει αναλάβει την έκδοση των κοινοχρήστων – κατ’ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής που αναγράφονται σε κάθε πίνακα πολυκατοικίας.

Πληρώνουν ποσοστό και τα κενά διαμερίσματα;

Η απάντηση, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, είναι και πάλι θετική. Κάθε διαμέρισμα –συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν κατοικούνται– υποχρεούται να πληρώσει κανονικά το ποσοστό κοινοχρήστων που του αναλογεί.

Ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης;

Ως γενικός κανόνας, οι δαπάνες επισκευής και αντικατάστασης συνιστούν ευθύνη του ιδιοκτήτη, σε αντίθεση με όσες αφορούν σε συντηρήσεις, καθαριότητα και άλλα πάγια έξοδα, τις οποίες αναλαμβάνει ο ενοικιαστής. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα μπορεί να υπάρξει, εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική συμμετοχή της κάθε πλευράς στο μισθωτήριο.

Εάν κάποιος αρνείται να πληρώσει κοινόχρηστα;

Αρχικά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κατανομή των δαπανών διενεγείται ομαλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μήνες που οι χρεώσεις θα είναι υπέρογκες και άλλοι που θα είναι μηδαμινές, καθώς αυτή η τακτική θα δημιουργήσει προβλήματα.

Για την περίπτωση που κάποιος αρνείται να αποπληρώσει το σύνολο των οφειλών του, οι ενέργειες που θα ακολουθηθούν αποφασίζονται από τη συνέλευση των συνιδιοκτητών. Για τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των ιδιοκτητών ορόφων και διαμερισμάτων και αφορούν σε οφειλές κοινοχρήστων, προβλέπεται η εξωδικαστική οδός με διαμεσολάβηση από δικηγόρο. Η προσπάθεια είσπραξης των οφειλών θα περιλαμβάνει και τα κόστη διαμεσολάβησης (αμοιβή διαμεσολαβητή και δικηγόρου). Εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, η αμοιβή μόνο του διαμεσολαβητή ορίζεται στα 100 ευρώ την ώρα, με την ελάχιστη αμοιβή, όμως, να είναι 250 ευρώ.

Στην περίπτωση που η μία από τις δύο πλευρές αρνηθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, προβλέπεται χρηματική ποινή και ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό, το οποίο η άλλη πλευρά δικαιούται να επισυνάψει στην αγωγή όταν προσφύγει δικαστικά. Η ποινή που θα επιβληθεί στον οφειλέτη από το δικαστήριο μπορεί να είναι από 1000 έως και 5000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και ποινή ποσοστού 0,2% επί του ποσού της οφειλής σε περίπτωση ήττας του και ποσοστού 0,1% σε περίπτωση εν μέρει ήττας του.

Τέλος, οι ανεξόφλητες οφειλές ενός ενοικιαστή που αποχωρεί από ένα διαμέρισμα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος αυτού.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω σας φαίνονται «βουνό», το τμήμα μηχανογράφησης της Petroil Fuels έχει δημιουργήσει ένα πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα κοινοχρήστων, προκειμένου να απαλλάξει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας από κάθε πρόσθετη ενασχόληση!