Εγκαταστάσεις εξόρυξης- επεξεργασίας πετρελαίου

Ένα χρόνο μετρά η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη του δικτύου προβλέπει αύξηση που θα φτάνει στο 40% για την επόμενη πενταετία και 45% σε βάθος δεκαετίας. Αξίζει να σημειωθεί πως, σήμερα, το ποσοστό αυτό βρίσκεται ήδη στο 35%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου) δήλωσε πως το πλάνο ανάπτυξης είναι, πλέον, περισσότερο φιλόδοξο σε σχέση με πριν, ακολουθώντας τη στρατηγική των μετόχων της εταιρείας. Μάλιστα, πρόσφατα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ενέκρινε την εξαγορά από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) –ύψους 150 εκ. ευρώ- του 49% των μετοχών των εταιρειών ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής, που ανήκουν στη Shell.

Σε ορίζοντα τριετίας, δηλαδή, έως το 2022, εκτιμάται ότι η ΕΔΑ Αττικής θα μετρά 60.000 νέες συνδέσεις και η κατανάλωση θα αυξάνεται σταδιακά, φτάνοντας το 2028 σε ποσοστό 45%. Για τον σκοπό αυτόν και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων του λεκανοπεδίου, μελετάται η επέκταση του δικτύου έως τα Μεσόγεια και την Ανατολική Αττική, σε συνολικό μήκος 3.400 χιλιομέτρων.

Έως το 2018, το δίκτυο επεκτεινόταν περίπου κατά 20 χιλιόμετρα ετησίως, τα οποία αναμένεται να διπλασιαστούν κατά το 2019 και να συνεχίσουν να αυξάνονται γεωμετρικά και τα επόμενα χρόνια. Ο συνδυασμός της επέκτασης του δικτύου με την αύξηση των χρηστών στην Αττική, αλλά και της κατανάλωσης φυσικού αερίου που αυτοί κάνουν, αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα τέλη διανομής που επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Οι διευκολύνσεις και τα κίνητρα για νέους καταναλωτές -τόσο από την ίδια την ΕΔΑ, όσο και από την πολιτεία– είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή περισσότερων από 13.000 συμβάσεων μέσα στο 2018. Τέτοια κίνητρα αφορούν σε προγράμματα επιδότησης για εγκατάσταση εσωτερικής θέρμανσης, σε επιδότηση χωρίς τέλη διασύνδεσης, αλλά και σε προσπάθειες της πολιτείας για τη διάδοση της χρήσης του φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός ότι η υπογραφή νέων συμβάσεων συνεχίστηκε και τους μήνες αφότου είχαν σταματήσει οι επιδοτήσεις φυσικού αερίου για το 2018, δείχνοντας, έτσι, ότι η απόφαση των καταναλωτών ήταν συνειδητή.

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παροχή και προμήθεια φυσικού αερίου, η Petroil Fuels βρίσκεται στο πλευρό σας και θα σας δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεστε!