Συντήρηση καυστήρα και φύλλο ΠΕΡΠΑ

Η συντήρηση καυστήρα είναι μια διαδικασία απαραίτητη, αφού μπορεί να γλιτώσει πολλά χρήματα από το ταμείο της Διαχείρισης στην πολυκατοικίας σου. Θα γνωρίζεις ήδη πως ένας καλά συντηρημένος καυστήρας, μπορεί να εξοικονομήσει έως και το 30% από τα ετήσια καύσιμα, σε σχέση με έναν καυστήρα που δεν συντηρείται τακτικά. Κάτι που δεν είναι αρκετά γνωστό, είναι ότι η ετήσια συντήρηση καυστήρα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο τεχνικό, καθώς και ότι μετά το τέλος της διαδικασίας, θα πρέπει να παρέχεται το Νόμιμο Φύλλο Καύσης, γνωστό και ως Φύλλο Ελέγχου ΠΕΡΠΑ.
Τί είναι όμως το Φύλλο Ελέγχου ΠΕΡΠΑ;

Φύλλο Ελέγχου ΠΕΡΠΑ και συντήρηση καυστήρα:

Το Φύλλο Ελέγχου ΠΕΡΠΑ είναι ένα έγγραφο που πιστοποιεί πως ο καυστήρας της πολυκατοικίας σου λειτουργεί σωστά, με οικονομία καυσίμων, και χωρίς να προκαλεί υπέρμετρη ρύπανση στο περιβάλλον. Το έγγραφο είναι υποχρεωτικό και βάσει νόμου (Υπουργική Απόφαση 10315 / 1993) πρέπει να παρέχεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς, που έχουν την κατάλληλη άδεια για την έκδοσή του.

Επιπλέον, το Φύλλο Ελέγχου ΠΕΡΠΑ πρέπει να τοποθετείται, έπειτα από κάθε συντήρηση καυστήρα, σε εμφανές σημείο στο λεβητοστάσιο, ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Τι πρέπει να αναγράφει το Φύλλο Ελέγχου ΠΕΡΠΑ:

  1. Τα στοιχεία της εγκατάστασης (στοιχεία πολυκατοικίας)
  2. Το όνομα του υπεύθυνου της εγκατάστασης (πχ διαχειριστή)
  3. Τους ρύπους που εκπέμπει το συγκεκριμένο συγκρότημα λέβητα-καυστήρα
  4. Τον βαθμό απόδοσής του καυστήρα
  5. Τις εργασίες για τη συντήρηση καυστήρα που πραγματοποίησε ο τεχνικός
  6. Τα ακριβή στοιχεία και τον αριθμό αδείας επαγγέλματος του τεχνικού

Στο τέλος κάθε συντήρησης, καλό είναι ο τεχνικός να ενημερώνει τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για την σωστή λειτουργία του συστήματος λεπτομερώς, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε, εσύ και οι γείτονες σου, να είστε σίγουροι για την απόδοση του συστήματος θέρμανσης στην πολυκατοικία, αλλά και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τεχνικού στη συντήρηση καυστήρα!

Γιατί να επιλέξεις την Petroil Fuels για την συντήρηση του καυστήρα σου;

Στην Petroil Fuels προτεραιότητά μας είναι η σωστή εξυπηρέτησή σου! Αναλαμβάνοντας λοιπόν λέβητες έως 50.0000 KCAL θερμίδες, προσφέρουμε αυθημερόν λύσεις στη συντήρηση και επισκευή όλων των συστημάτων θέρμανσης. Ταυτόχρονα παρέχουμε το Φύλλο Ελέγχου ΠΕΡΠΑ εντελώς δωρεάν, μετά από κάθε συντήρηση!

Όλοι μας οι τεχνικοί έχουν την απαραίτητη άδεια για έκδοση φύλλου Ελέγχου ΠΕΡΠΑ και με την καθοδήγηση του αρμόδιου μηχανολόγου μας, ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στην συντήρηση καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης ή φυσικού αερίου!

Έτσι μπορείς να προλάβεις τα αναπάντεχα προβλήματα και περιττά έξοδα στο σύστημα θέρμανσης!