Επίδομα θέρμανσης: τα πιο πρόσφατα νέα

Ημερομηνία και τρόπος κατάθεσης

Η έναρξη καταβολής για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται εντός των εορτών. Πιο συγκεκριμένα εντός της επόμενης εβδομάδας και ημέρα Τρίτη ή Τετάρτη. Το επίδομα Θέρμανσης θα κατατεθεί σε δύο δόσεις, ανάλογα με την ημέρα καταβολής των τιμολογίων της αγοράς καυσίμων από τους ενδιαφερόμενους. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 80€ – 650€.

Το επίδομα θέρμανσης είναι πιο διευρυμένο από κάθε χρονιά αφού για πρώτη χρονιά αφορά νοικοκυριά που ζεσταίνονται με φυσικό αέριο, καυσόξυλα και ξύλα πέλετ για ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές. Υπολογίζεται πως το φετινό επίδομα θέρμανσης αφορά 2.500 νοικοκυριά με φυσικό αέριο. Η πληρωμή όπως προαναφέρθηκε θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις και πιο συγκεκριμένα:

Έως 31/1/2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 31/12/2020

Έως 31/3/2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 28/2/2021

Η χορηγία του επιδόματος θέρμανσης χορηγείται με τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος. Η παρούσα φόρμα ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και 28η Φεβρουαρίου 2021. Ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, από την 15η Οκτωβρίου 2020 ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του. Σ περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του προαναφερθέντος ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Για τις αγορές του πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην τιμή λίτρου, υπολογισμένη βάσει της νεότερης τιμής. Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου θέρμανσης, ορίζεται η τιμή 0,80/λίτρο.

Δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης

Άγαμοι φορολογούμενοι: κατά το προηγούμενο έτος είχαν συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 και αστική ακίνητη περιουσία έως 100.000€.

Έγγαμοι φορολογούμενοι (και φορολογούμενοι με σύμφωνο συμβίωσης): με ετήσιο εισόδημα 20.000 και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000€. Το όριο του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 22.000 και αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 200.000€. Το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 2.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Υποβολή δικαιολογητικών για το επίδομα θέρμανσης

Οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά αγορών και λοιπών καυσίμων που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 στην πλατφόρμα. Αυτό δεν ισχύει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικά για το φυσικό αέριο, η καταχώρηση των δικαιολογητικών θα λάβει χώρα την 31η/3/2021 για την αγορά καυσίμων από την 1/1 – 28/2/2020. Και η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την 26η Απριλίου 2021.

Αίτηση στο Taxis για το επίδομα θέρμανσης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της εφαρμογής στο Taxis. Με αυτό τον τρόπο εντάσσονται στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Α.Φ.Μ του αιτούντος
  2. Ονοματεπώνυμο του
  3. Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων
  4. Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας
  5. Ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
  6. Κατοικία ιδιόκτητη / ενοικιαζόμενη / δωρεάν παραχωρούμενη. Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή του παραχωρούντα
  7. Τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
  8. Ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία
  9. Είδος επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης (κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση που αντιστοιχεί σε ένα καύσιμο)
  10. Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Αριθμός Τηλεφώνου – σταθερού ή κινητού)

Πριν την ολοκλήρωση της αίτησης, στη διαδικασία της προσωποποιημένης πληροφόρησης, πρέπει να κατατεθεί ο αριθμός λογαριασμού IBAN του αιτούντος.

Η Petroil Fuels στέκεται δίπλα σας και σας ενημερώνει για κάθε νέο δεδομένο στο επίδομα θέρμανσης!
Μάθετε περισσότερα και ζεσταθείτε την οικονομικότερη τιμή της αγοράς!