Ανεμογεννήτριες σε ορεινή περιοχή

Η ενεργειακή φιλοσοφία της Petroil Fuels μπορεί να συνοψιστεί στη φράση «εξοικονομήστε ενέργεια, προστατεύστε το περιβάλλον, υιοθετήστε έναν πιο μοντέρνο και οικονομικό τρόπο ζωής». Έτσι, σε συνεργασία με την Protergia, γινόμαστε πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρισμού σε ανταγωνιστικά πακέτα. Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Protergia φτάνει σε δυναμικότητα τα 200 MW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με δραστηριότητα σε αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και μικρότερα υδροηλεκτρικά έργα.

Ποιες εννοούμε, όμως, ως ανανεώσιμες ή εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ποια είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε για κάθε μία από αυτές;

Ηλιακή ενέργεια:

Η δύναμη του ήλιου χρησιμοποιείται για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Η συλλογή της γίνεται με τη βοήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία συσσωρεύουν την ηλιακή ακτινοβολία για να τη μετατρέψουν σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Αιολική ενέργεια:

Κινητήρια δύναμη, εδώ, αποτελεί ο άνεμος. Πολλές εκτάσεις στην Ελλάδα φιλοξενούν αιολικά πάρκα, καθώς ο δυνατός αέρας λειτουργεί σαν κινητική ενέργεια στις ανεμογεννήτριες, οι οποίες, με τη σειρά τους, τη μετατρέπουν σε ηλεκτρική.

Υδροηλεκτρική ενέργεια:

Παραθαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές της χώρας μας φιλοξενούν υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Το νερό αποθηκεύεται σε φράγματα και, στη συνέχεια, διοχετεύεται σε στρόβιλο, ο οποίος κινείται για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια.

Γεωθερμική ενέργεια:

Πρόκειται για την ενέργεια που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης. Παράγει, κυρίως, θερμότητα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να χρησιμεύσει στη θέρμανση των πόλεων, ζεσταίνοντας ποσότητες νερού, ακριβώς όπως συμβαίνει και με το καλοριφέρ.

Βιομάζα:

Μια μορφή «φυσικής ανακύκλωσης», η βιομάζα προέρχεται από φυτικά κατάλοιπα ή ακόμα και νέα φυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται για να παραχθεί θερμική και ηλεκτρική ενέργεια. Από τη βιομάζα παράγονται, στη συνέχεια, τα βιοκαύσιμα, όπως η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ. Η πρώτη αποτελεί παράγωγο, κυρίως, φυτών που έχουν φυσική ζάχαρη και μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της βενζίνης, ενώ για την παραγωγή του δεύτερου θα πρέπει να γίνουν χημικές αντιδράσεις ανάμεσα σε έλαια και  μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πετρέλαιο.

Στα θετικά χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνεται, κατά κύριο λόγο, η ανεξάντλητη φύση τους και το γεγονός ότι μπορούν να καλύψουν μία ευρεία γκάμα ενεργειακών αναγκών. Επιπλέον, το λειτουργικό τους κόστος είναι – τις περισσότερες φορές – αρκετά χαμηλό και δεν απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα κατασκευής. Τέλος, η αξιοποίησή τους συνεπάγεται τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού νέων θέσεων εργασίας και άρα την οικονομική ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών.

Από την άλλη πλευρά, η ποσοστιαία απόδοσή τους είναι αρκετά χαμηλή και επομένως η εφαρμογή τους σε ολόκληρο τον πλανήτη συνεπάγεται ένα αρκετά μεγάλο κόστος. Για αυτόν τον λόγο, έχουν, ακόμα, συμπληρωματική χρήση. Επιπλέον, κάποιες από αυτές τις πηγές έχουν εποχικό χαρακτήρα, με πιο τρανταχτά παραδείγματα αυτά της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, των οποίων η απόδοση μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Τέλος, στα αρνητικά, αν και εύκολα αναστρέψιμα, χαρακτηριστικά των αιολικών πάρκων θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο θόρυβος που δημιουργούν οι ανεμογεννήτριες, ειδικά όταν αυτές βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεωρείται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου και άρα συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.