Απολυμαντής με κίτρινη στολή ασφαλείας ψεκάζει φρεάτιο

Στον όρο «απεντόμωση» περιλαμβάνεται η καταπολέμηση και ο έλεγχος για έντομα σε κτήρια, προκειμένου η πιθανή παρουσία τους να μην αποτελεί κίνδυνο για όσους βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Στην Petroil Fuels, παρακολουθούμε και ταυτοποιούμε το πρόβλημα και αναλόγως επιλέγουμε τη μέθοδο καταπολέμησης που κρίνεται καταλληλότερη, μεταξύ πέντε διαθέσιμων εναλλακτικών. Ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι καταπολέμησης των εντόμων και ποιος είναι ο καταλληλότερος ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε; Ας εξετάσουμε το ζήτημα αναλυτικά, παρακάτω.

Ψεκαστήρας χαμηλής πίεσης

Ο ψεκασμός χαμηλής πίεσης περιλαμβάνει τη διοχέτευση του εντομοκτόνου διαλύματος σε επιφάνειες όπου περπατούν, κάθονται ή κάνουν φωλιά τα έντομα. Ψεκάζουμε εξωτερικά και περιμετρικά τους χώρους που, συνήθως, ελκύουν τα έντομα, όπως οι ρωγμές, τα φρεάτια κ.λπ. αλλά και αποθηκευτικούς χώρους, σιφόνια τουαλέτας, υδρορροές κ.ά.. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στο διάλυμα δεν είναι βλαβερές για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον και διαθέτουν υψηλές προδιαγραφές.

Gel

Ένα άοσμο και μη τοξικό gel τοποθετείται σε περιοχές που δεν συνιστάται ή δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός (π.χ. στο εσωτερικό μιας κουζίνας). Η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση τροφοελκυστικού δολώματος σε σημεία που θεωρούνται κρυψώνες ή ακόμα και περάσματα για κατσαρίδες και μυρμήγκια, ενώ δεν χρειάζεται να γίνει εκκένωση του χώρου πριν τη διαδικασία.

Νεφελοψεκασμός

Συνήθως, αφορά σε απεντόμωση σε εξωτερικούς χώρους και, μάλιστα, μεγάλης έκτασης. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ψυχρού νέφους που δημιουργείται από τον ψεκασμό με το κατάλληλο εντομοκτόνο διάλυμα, αναλόγως με το είδος του εντόμου που επιθυμούμε να απομακρύνουμε.

Ψεκαστήρας υψηλής πίεσης

Όταν ο συμβατικός ψεκασμός δεν είναι δυνατός, όπως για παράδειγμα σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους με μεγάλη συγκέντρωση εντόμων, χρησιμοποιείται ο ψεκασμός με μηχάνημα υψηλής πίεσης. Η διαδικασία περιλαμβάνει εντομοκτόνο διάλυμα σε μορφή καπνού, που έχει τη δυνατότητα να εισχωρήσει ακόμα και στα δυσκολότερα σημεία.

Υποκαπνισμός

Η πιο δραστική διαδικασία περιλαμβάνει την εφαρμογή ασφυκτικών αερίων στον χώρο, με σκοπό την αντιμετώπιση των εντόμων, ανεξάρτητα με το στάδιο κύκλου ζωής που αυτά βρίσκονται. Η ουσία που χρησιμοποιείται παράγει ένα τοξικό αέριο, όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης. Το αέριο αυτό μπορεί να θανατώσει, ταυτόχρονα, πολλά και διαφορετικά είδη εντόμων. Πριν την εφαρμογή του υποκαπνισμού, θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος για τη μόνωση και την αεροστεγανότητα του χώρου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, η απερίσκεπτη εφαρμογή της μεθόδου αυτής μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στη δημόσια υγεία.