Πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ, εδώ και χρόνια, δεν αποτελούν μυστικό. Αναζητώντας έσοδα προκειμένου να περιορίσει τις ζημίες της, η ΔΕΗ ενδέχεται να προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποδεχθεί τα μέτρα που προτείνει η ΔΕΗ, το ποσοστό έκπτωσης συνέπειας θα μειωθεί από το 15%, όπου βρίσκεται σήμερα, και θα εφαρμοστεί η ρήτρα «δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου». Αυτά, σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη εφαρμογή του επιπρόσθετου κόστους του 1€ για την έκδοση του λογαριασμού σε έντυπη μορφή, υπολογίζεται να επιφέρουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ παραμένει ο κύριος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, εξυπηρετώντας περισσότερα από 7.000.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επομένως, αν οι προσπάθειες για τη διάσωσή της δεν έχουν αποτέλεσμα, οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές.

Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πελατών της να αγγίζουν πλέον τα 2,5 δις ευρώ, το συνολικό χρέος της ΔΕΗ βρίσκεται στο επίπεδο των 4 δις ευρώ. Αν και η πιστοληπτική της ικανότητα αναβαθμίστηκε πρόσφατα -από τον διεθνή χρηματοοικονομικό οίκο Standard & Poors– από την κατηγορία CCC σε αυτήν του CCC+, το γεγονός ότι η ΔΕΗ ετοιμάζεται να ζητήσει δανειοδότηση από τις διεθνείς αγορές δεν είναι αρκετό, για να αλλάξει ο οίκος την επιφυλακτικότητα με την οποία βλέπει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Οι αυξήσεις που θα περάσουν στον λογαριασμό, πιθανότατα, οφείλονται και στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει τα δικαιώματα εκπομπής από το χρηματιστήριο ρύπων, όπου οι τιμές από τα 5 ευρώ ανά τόνο, έχουν, πλέον, πενταπλασιαστεί, επιφέροντας συνολική αύξηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η αύξηση στη χονδρική τιμή του ρεύματος συνεπάγεται αυξήσεις και στα τιμολόγια των καταναλωτών, με τις βιομηχανίες και τις αλυσίδες καταστημάτων να επιβαρύνονται με περίπου 12 ευρώ ανά MWH για τα δικαιώματα άνθρακα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η αύξηση και στα οικιακά τιμολόγια είναι, πλέον, θέμα χρόνου. Αυτό που μένει, ακόμα, αναπάντητο είναι το πότε θα γίνει αυτή και το  ακριβές ποσό της.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, τουλάχιστον όσον αφορά στους ρύπους, αρκετοί από τους άλλους παρόχους ρεύματος έχουν ήδη ενσωματώσει τις αυξήσεις τους στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Παρ’ όλα αυτά ο βασικός συνεργάτης της Petroil Fuels στην αγορά ρεύματος, η Protergia, εξακολουθεί να διατηρεί χαμηλό μηνιαίο πάγιο, προσφέροντας σημαντικές εκπτώσεις στους συνεπείς πελάτες, στα νυχτερινά τιμολόγια, αλλά και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας. Δώστε προσοχή στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σπιτιού ή της επιχείρησής σας και επιλέξτε τον πάροχο που ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτές.