Τεχνικός επισκευάζει καυστήρα

Η Petroil Fuels πραγματοποιεί συντηρήσεις σε καυστήρες και λέβητες από 20.000 έως 2.000.000 θερμίδες, σε χώρους όπως πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία αλλά και στρατιωτικές μονάδες.

Γιατί, όμως, και κάθε πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση του καυστήρα;

Πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση του καυστήρα;

Ο καυστήρας πρέπει να συντηρείται μία φορά τον χρόνο, συνήθως τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Αυτό γιατί η περίοδος της άνοιξης βοηθά τόσο στον καλύτερο καθαρισμό του λέβητα, όσο και στην ακριβέστερη ρύθμιση του καυστήρα. Επιπλέον, αποφεύγουμε πιθανή διάβρωση του λέβητα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και τρύπες.

Στην πράξη, βέβαια, τα πράγματα είναι πολλές φορές διαφορετικά, αφού είναι αρκετοί αυτοί που επιλέγουν το φθινόπωρο – λίγο πριν ξεκινήσουν τα πρώτα κρύα και υπάρξει η ανάγκη πετρελαίου – για να κάνουν τη συντήρηση του καυστήρα τους.

Ποιες είναι οι βασικές εργασίες συντήρησης του καυστήρα;

Οι βασικότερες εργασίες για τη συντήρηση του καυστήρα είναι οι εξής :

  • Καθαρισμός και συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα
  • Κατάλληλη ρύθμιση του καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου για οικονομία καυσίμου και ελαχιστοποίηση των εκπομπών
  • Έλεγχος καυσαερίων και έκδοση φύλλου καυσαερίων
  • Έλεγχος και λίπανση του κυκλοφορητή
  • Έλεγχος αυτοματισμών
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας
  • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων
  • Επισκευές και αλλαγές κυκλοφορητών, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο
  • Έλεγχος στις ηλεκτροβάνες και τους πίνακες αυτονομίας
  • Έλεγχος στους θερμοστάτες του χώρου

Γιατί πρέπει να γίνεται η συντήρηση του καυστήρα;

Η μεγάλη οικονομία στα καύσιμα, η ελαχιστοποίηση στις βλάβες, η αύξηση της θερμικής απόδοσης της εγκατάστασης και η σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο ζωής του καυστήρα και του λέβητα είναι μόνο μερικά από τα οφέλη της ετήσιας συντήρησής τους.

Και αν αυτό το κόστος συντήρησης είναι αυτό που σας προβληματίζει, αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, αποσβένεται από την εξοικονόμηση πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα σας δώσει ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας.

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι, συντηρώντας τον καυστήρα σας, εξασφαλίζετε τόσο τη δική σας υγεία, όσο και αυτήν των παιδιών σας.

Γιατί να επιλέξετε την Petroil για τη συντήρηση του καυστήρα σας;

Τα άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία μας, υπό την καθοδήγηση μηχανολόγου, μπορούν να εξασφαλίσουν σωστές και ολοκληρωμένες συντηρήσεις καυστήρων, ενώ  το εσωτερικό τμήμα των τεχνικών μας χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό αναλυτή για την ακρίβεια των μετρήσεων στη ρύθμιση των καυσαερίων, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή απόδοση του καυστήρα. Επιπλέον, αν διαπιστωθεί βλάβη στον καυστήρα, η εταιρεία μας θα την αντιμετωπίσει αυθημερόν.

Για όλα τα παραπάνω, την Petroil Fuels εμπιστεύονται ιδιωτικές εταιρείες, εργοστάσια και αντιπροσωπείες, για τη συντήρηση και επισκευή μεγάλων συστημάτων θέρμανσης, όπως λέβητες 1.000.000 – 1.500.000 θερμίδων.